Imunologie je samostatný vědní obor studující homeostatické mechanismy kontrolující obranyschopnost, integritu a identitu organismů od bezobratlých až po člověka. V medicínské aplikaci je imunologie konsenzuálně vymezený laboratorně - klinický interdisciplinární obor s charakteristickými postupy klinické i laboratorní diagnostiky, velmi rozmanitým multiorgánovým klinickým obrazem chorobných stavů a specifickými terapeutickými postupy. Svérázná je také anatomie a rozložení tkání a orgánů imunitního systému. Je proto pochopitelné, že pro mnoho studentů je tento obor těžko uchopitelný a obtížně zvládnutelný. Výuka je ztížena také skutečností, že jde o disciplínu velmi dynamickou využívající k rozvoji poznání nejnovější metodické přístupy vč. molekulárně biologických a genetických principů. Pro učitele i pro studenta je proto vítaným pomocníkem jakýkoli příspěvek , který by přiblížil tuto složitou problematiku.

Uvedené e-larningové zpracování vybraných kapitol nemá ambici nahradit klasickou učebnici. Zdaleka nepostihuje celou problematiku oboru a všechna jeho úskalí. Cílem je hledání nových forem výuky způsobem, které jsou pro mnohé studenty přístupnější a nevyžadují bezprostřední přítomnost v posluchárně nebo v laboratoři.